כיתה ט' – להקבצות מתקדמות

שתפו את העמוד:

וואטסאפ
פייסבוק
אימייל
הדפסה

תוכן הספר מתמטיקה לכיתה ט' - חלק א'

ספר להקבצות ב' חזקות + א' + מצויינות (ספר ירוק עם פס כתום - ללא מקום כתיבה)

לפניכם, תוכן העניינים של הספר, חלק מהפרקים ניתנים להורדה ולהדפסה, כדי לאפשר שימוש בהם לתלמידים שטרם רכשו את הספר בשבוע הראשון של שנת הלימודים. הפרקים המוצגים בצבע אדום ניתנים להדפסה.

 • חזקות עמ'
 • חזקה של חזקה 21
 • חזקה של מכפלה ושל מנה של מספרים 25
 • חזקות בעלות מעריך אפס ומעריך שלילי 30
 • פירוק מספר טבעי לגורמים ראשוניים 38
 • קשרים בין חזקות 43
 • כתיבה מדעית של מספרים 49
 • טכניקה אלגברית - הכרת נוסחאות הכפל המקוצר
 • נוסחת הכפל המקוצר a² - b² ויישומה 63
 • נוסחאות הכפל המקוצר ²(a ± b ) ויישומן 79
 • פירוק לגורמים לפי קבוצות 99
 • פירוק לגורמים של תלת-איבר ריבועי (טרינום ריבועי) 105
 • כפל וחילוק של שברים אלגבריים 116
 • משוואות עם נעלם במכנה 121
 • תשובות 130
 • הפונקציה הריבועית
 • הפונקציה y = x² והזזה אנכית שלה 138
 • פרבולה מהסוג y=(x-p)² 161
 • פרבולה מהסוג y=(x-p)²+k 174
 • תשובות 193
 • גיאומטריה
 • מרובעים
 • מלבן 247
 • מעוין 263
 • ריבוע 277
 • דלתון 291
 • טרפז 303
 • תרגילי חזרה - מרובעים 324
 • משולשים
 • סכום הזוויות במצולע 337
 • זווית חיצונית למצולע קמור 348
 • היחס בין צלעות לזוויות במשולש 359
 • סכום שתי צלעות במשולש 367
 • קטע אמצעים במשולש 371
 • נספחים
 • נספח א' - בניות בסיסיות 385

תוכן הספר מתמטיקה לכיתה ט' - חלק ב'

ספר להקבצות ב' חזקות + א' + מצויינות (ספר ירוק עם פס צהוב - ללא מקום כתיבה)

לפניכם, תוכן העניינים של הספר, חלק מהפרקים ניתנים להורדה ולהדפסה, כדי לאפשר שימוש בהם לתלמידים שטרם רכשו את הספר בשבוע הראשון של שנת הלימודים. הפרקים המוצגים בצבע אדום ניתנים להדפסה.

 • משוואות ריבועיות
 • מציאת נקודות אפס של פונקציה ריבועית - משוואות ריבועיות בסיסיות 58
 • תשובות 80
 • משוואות ריבועיות שונות 84
 • תשובות 108
 • מערכת משוואות ממעלה שנייה וההיבטים הגרפיים שלה 111
 • תשובות 131
 • אי - שוויון ריבועי 134
 • תשובות 151
 • הסתברות
 • הגדרת ההסתברות והקשר לניסויים ותצפיות 153
 • ניסוי דו-שלבי וייצוגו בעזרת דיאגרמת עץ 169
 • הסתברות מותנית ושימוש בדיאגרמת עץ לפתרון שאלות 199
 • תשובות 224
 • קריאת מידע מגרפים ודיאגרמות 232
 • תשובות 260
 • המעגל
 • מושגי יסוד במעגל 266
 • זוויות מרכזיות, קשתות ומיתרים 282
 • אנך ממרכז המעגל למיתר 294
 • מיתרים שווים ומיתרים שונים 305
 • זווית היקפית במעגל 319
 • המשיק למעגל 342
 • גיאומטריה של המרחב
 • תיבה 366
 • מנסרה משולשת ישרה 375
 • פירמידה 380
 • גליל 389
 • חרוט 398
 • נספחים
 • נספח א' - בניות בסיסיות
 • נספח ב' - הוכחות משפטים
 • נספח ג' - סיכומים
small_c_popup.png

מעוניינים לקבל טיפים
היכולים לעזור לילדיכם לשפר את היכולות והכישורים שלהם?

הרשמו למגזין MATHSTARKIDS

אני מאשר/ת לקבל דיוור