מתמטיקה 3 יח"ל לשאלון 803 כחול

מתמטיקה 3 יח"ל לשאלון 803 (382)

פרטים נוספים

שימו לב: לאחר צמצום החומר ע"י משרד החינוך, החומר הנלמד לשאלון 003 ולשאלון 803 זהה לחלוטין, לכן מומלץ לניגשים לשאלון 003 ללמוד מהספר החדש המיועד לשאלון 803 (382) (כחול עם פס אפור או תכלת עם פס אפור).

היתרונות הייחודיים של הספר (ספר עם מקום כתיבה):

תוכן הספר

לפניכם, תוכן העניינים של הספר, חלק מהפרקים ניתנים להורדה ולהדפסה, כדי לאפשר שימוש בהם לתלמידים שטרם רכשו את הספר בשבוע הראשון של שנת הלימודים. הפרקים המוצגים בצבע אדום ניתנים להדפסה.

 • גיאומטריה אנליטית עמ'
 • מערכת הצירים
 • פונקציית הקו הישר
 • הנדסה אנליטית של הקו הישר
 • ישרים מקבילים 26
 • אמצע של קטע 31
 • המרחק בין שתי נקודות 37
 • ישרים מאונכים 43
 • תרגילי הוכחה 57
 • תרגילי חזרה - הנדסה אנליטית של הקו הישר 62
 • המעגל
 • מעגל קנוני 67
 • מעגל כללי 76
 • המשיק למעגל 89
 • תרגילי חזרה - המעגל 106
 • בעיות מילוליות
 • בעיות קנייה ומכירה - עם אחוזים (כולל הוזלה והתייקרות) 117
 • בעיות תנועה 129
 • בעיות בהנדסת המישור
 • המלבן והריבוע 142
 • המשולש 148
 • המעגל 158
 • בעיות בהנדסת המרחב 162
 • בעיות עם אותיות 173
 • תרגילי חזרה - בעיות מילוליות 178
 • חשבון דיפרנציאלי
 • פונקציות וגרפים
 • הנגזרת של פונקציה
 • פולינומים
 • נקודות מינימום ומקסימום מקומיים ונקודות פיתול 229
 • הנגזרת השנייה של הפונקציה 237
 • תחומי העלייה והירידה של פונקציית פולינום 243
 • סרטוט סקיצה של גרף הפונקציה 248
 • חקירת פונקציה - פולינומים 253
 • מינימום ומקסימום מוחלטים 260
 • זוהוי הפונקציה על-פי הגרף שלה 265
 • סרטוט סקיצה של פונקציה שנוסחתה אינה נתונה 268
 • הקשר בין גרף הפונקציה לבין גרף נגזרתה 272
 • הנגזרת של מכפלת פונקציה 276
 • תרגילי חזרה - פולינומים 280
 • פונקציות רציונליות
 • מבוא 288
 • הנגזרת של הפונקציה y=1/x ושל הפונקציה y=1/x² 290
 • המשיק - פונקציות רציונליות
 • שימושי הנגזרת 297
 • משוואת המשיק לפונקציה רציונלית 308
 • נקודות מינימום ומקסימום של פונקציה רציונלית 319
 • תחום ההגדרה של הפונקציה הרציונלית 327
 • תחומי עליה וירידה של הפונקציה הרציונלית 328
 • אסימפטוטה אנכית - מקבילה לציר ה-y 333
 • חקירת פונקציה רציונלית 336
 • פונקציה מהצורה y=a/x^k+b 349
 • תרגילי חזרה - פונקציות רציונליות 356
 • פונקציות עם שורשים
 • תחום ההגדרה של פונקציית השורש 360
 • הנגזרת של פונקציית השורש 364
 • המשיק - פונקציות שורש
 • שימושי הנגזרת 367
 • משוואת המשיק לפונקציית השורש 375
 • נקודות מינימום ומקסימום מקומיים ופנימיים (באמצעות הנגזרת השנייה) 380
 • נקודות מינימום ומקסימום מקומיים ותחומי עלייה וירידה (באמצעות טבלה) 384
 • נקודות מינימום ומקסימום מוחלטים של פונקציית השורש 388
 • חקירת פונקציית שורש 389
 • תרגילי חזרה - פונקציות עם שורשים 398
 • פונקציות עם פרמטרים
 • פונקציות פולינום 403
 • פונקציות רציונליות 410
 • פונקציות שורש 415
 • תרגילי חזרה - פונקציות עם פרמטרים 419
 • שאלות סיכום - משיק וחקירת פונקציות 422
 • בעיות ערך קיצון
 • בעיות ערך קיצון, לא כולל קיצון בקצות קטע סגור - דוגמאות 425
 • בעיות ערך קיצון, לא כולל קיצון בקצות קטע סגור - פולינומים 427
 • בעיות ערך קיצון, לא כולל קיצון בקצות קטע סגור - רציונליות 440
 • בעיות ערך קיצון, לא כולל קיצון בקצות קטע סגור - שורשים 446
 • תרגילי חזרה - בעיות ערך קיצון 452
 • שאלות סיכום - בעיות ערך קיצון 458
 • חשבון אינטגרלי
 • פולינומים
 • האינטגרל הלא מסוים 460
 • מציאת פונקציה לפי נגזרת ונקודה על הפונקציה 466
 • האינטגרל המסוים 471
 • חישוב שטחים
 • שטח המוגבל על-ידי גרף של פונקציה וציר ה-x 474
 • שטח המוגבל על-ידי גרפים של שתי פונקציות 485
 • שטחים מורכבים 492
 • שטחים עם משיק 496
 • תרגילים שונים - שטחים 501
 • תרגילי חזרה - אינטגרל של פונקציית פולינום 506
 • תרגילים עם פרמטרים - חשבון אינטגרלי
 • מציאת פונקציה לפי נגזרת ונקודה על הפונקציה 511
 • האינטגרל המסוים - חישוב שטחים 514
 • שאלות סיכום - חשבון אינטגרלי 518
 • חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי מתוך המאגר פרק ג' 520
 • מבחני חזרה 526
 • תשובות 557
 • נספחים
 • נספח א' - משפטים בגיאומטריה 561
 • נספח ב' - דף נוסחאות 3 יח"ל 562
 • נספח ג' - דף נוסחאות מורחב 3 יח"ל 566

שתפו את העמוד:

וואטסאפ
פייסבוק
אימייל
הדפסה
small_c_popup.png

מעוניינים לקבל טיפים
היכולים לעזור לילדיכם לשפר את היכולות והכישורים שלהם?

הרשמו למגזין MATHSTARKIDS

אני מאשר/ת לקבל דיוור