נגנב לי מוח - 1

יצחק שלו & אתי עוזרי גילאי פיתוח חשיבה לזאטוטים

בספר המודפס יש 148 עמודים. כאן מוצגת הגרסה המקוצרת של הספר לצורך התרשמות ובה עמודים בודדים מהספר . כדי להתרשם מההיקף של כל הספר ,עיינו בפתרונות הוויזואליים של כל עמודי הספר המופיעים בסוף הספר .

אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי - אלקטרוני או מכני (לרבות צילום והקלטה), בלא אישור בכתב מהמחברים. , כל הזכויות שמורות למחברים. 2020  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 המפיץ: לוני כהן בע״מ 03-9522326 , 03-9518418 :׳ טל 03-9410902 , 03-9518415 : פקס 776-47 : דאנאקוד ISBN : 978-965-7210-65-9 : מסת״ב mathstar@bezeqint.net אי-מייל: www.mathstar.co.il אתרנו: www.mathstarshop.co.il החנות שלנו: יצחק שלו 077-4200154 :׳ טל 08-8676797 : פקס אתי עוזרי 09-9559222 :׳ טל 09-9555885 : פקס

ַ ֹח ו ַמ ה ִי ל ַב ְנ ִג ְִִַַַֹנ רמה ראשונה רמה שלישית רמה חמישית רמה שנייה רמה רביעית תשובות 3-4 גילאי פיתוח חשיבה לזאטוטים גרסה להתרשמות

הקדמה . הוא הראשון בסדרת הספרים "נגנב לי המוח" 3-4 הספר מיועד לילדים בגילאי ועוסק בפיתוח החשיבה של הילדים. הספר כולל מגוון רחב של פעילויות לפיתוח אינטואיציה, חשיבה לוגית, חשיבה יצירתית, קואורדינציה, מוטוריקה וזיכרון. רמות, וכל רמה מכילה קבוצה של משימות מתאימות. עם העלייה ברמה 5 - הספר מחולק ל עולה גם המורכבות של המשימות. בפתיח של כל רמה מצורף הסבר הרציונל שלה ודרכי העבודה בה. בשלוש הרמות הראשונות כמעט לא נדרשת מעורבות של מבוגר. על סמך הדוגמה הפתורה, המצורפת לכל משימה, יכולים הילדים להבין את הוראת הביצוע של המשימה ומסוגלים לבצע אותה בצורה נכונה. שתי הרמות האחרונות שונות מהותית משלוש הרמות הראשונות. כאן נדרשת מעורבות של מבוגר, בעיקר בהקראת הוראות הביצוע של המשימות ומתן חיזוקים ומחמאות לילדים. בכל חמש הרמות מצורפים בסוף הספר פתרונות ויזואליים של כל המשימות שבספר, וכך יכולים הילדים לבדוק את ביצוע המשימות ללא מעורבות של מבוגרים. זאת ועוד, הבדיקה העצמית של התשובות מאפשרת לילדים ללמוד מהטעויות. שימו לב! הספר בנוי כך שניתן לדלג על חלק מהמשימות ה"קשות" לילדים ולחזור אליהן מאוחר יותר, הכול בהתאם לשלב ההתפתחות של הילדים. הספר מרהיב ביופיו, ואנו תקווה ש"ימשוך" את הילדים לעסוק במשימות שבו, וכך יתרום רבות להתפתחותם. עם זאת, כמו לשאר הספרים שבסדרה יש לספר זה מטרה נוספת, שלדעתנו לא פחות חשובה, ואולי אף יותר: מציע לנו זמן איכות עם הזאטוטים שלנו, מאפשר לנו "לברוח" מטרדות היומיום ולהקדיש זמן לפתור, לשחק ולצחוק עם הילדים. אם נצליח לגרום לכם לעשות זאת, והיה זה שכרנו. גרסה להתרשמות

רמה ראשונה כמה מילים על הרמה הראשונה ברמה זו בספר נתקלים הילדים כבר בהתחלה במגוון רחב של סוגי משימות, הדורשות הפעלה של יכולות בסיסיות שלהם: אינטואיציה, חשיבה לא שגרתית, חשיבה יצירתית, ריכוז, מוטוריקה, שקדנות וכו'. אמנם יש מגוון רחב של סוגי משימות, אך הקו המנחה אותן הוא פשטות, קלות בהבנתן ובביצוען. הסיבה לשונות בין המשימות אינה רק הימנעות משעמום של הילדים בביצוע משימות סטנדרטיות, אלא גם פיתוח יכולות שונות אצלם. מבנה הרמה ברמה זו מצורפת לכל משימה הוראת ביצוע ודוגמה פתורה. בנוסף, בסוף הספר מופיע פתרון ויזואלי של כל אחת מהמשימות. דרך העבודה ברמה זו נדרשת מעורבות מינימלית של מבוגר, והיא צריכה להתמקד בעידוד הילדים ובמתן מחמאות. ההוראות שבמשימות לא מיועדות עבור הילדים, אלא למבוגרים. החל במשימה הראשונה, ובלי להסביר את מהותה, יש לבקש מן הילדים להבין לבדם מה הם מתבקשים לעשות ולאפשר להם לבצע את המשימה בקצב שלהם על סמך הדוגמה הפתורה בלבד. היו סבלנים! לכל אחד מהילדים יש קצב התקדמות משלו. זו אינה תחרות ריצה! המטרה היא לאפשר לילדים להביע את עצמם וגם לפתח אינטואיציה – חלק חשוב בפיתוח חשיבה. לאחר ביצוע המשימה הראו לילדים שבסוף החוברת הם יכולים לראות אם התשובה אכן נכונה. אם הצליחו הילדים לבצע את המשימה, אל תשכחו לתת להם מחמאה, חיבוק ונשיקה . אם לא הצליחו במשימה או ביצעו אותה באופן חלקי, גם אז אל תשכחו לתת חיבוק, נשיקה ולהציע בעדינות "דרך אחרת" לביצועה. זכרו! אנו לא בוחנים את הילדים, אלא תומכים ומנחים. אם כבר בהתחלה מתקשים הילדים בביצוע המשימות, צריכים אנו בעדינות, ברגישות ועם הרבה אהבה לתת להם שאלות מנחות, שיוכלו לבצען בקצב שלהם. אל תשכחו להזכיר לילדים, שאחרי שיפתרו את רוב המשימות שבספר יקבלו תעודה, אותה תעניקו להם על היותם כל כך חכמים ומתוקים. לשם כך עליכם לגזור את התעודה שבסוף הספר, להשלים את הכתוב בה ולתת אותה לילדים בסיום הספר באווירה חגיגית. זכרו! אהבה ותמיכה הן הבסיס לפיתוח הביטחון העצמי, ומכאן – לפיתוח חשיבה וליצירת אדם עצמאי, לומד וחושב. גרסה להתרשמות

גרסה להתרשמות

5 - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © צִבְעוּ בְּכָחֹל אֶת הַדָגִים, וּבְאָדֹם צִבְעוּ אֶת כּוֹכְבֵי הַיָם. גרסה להתרשמות

6 - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © הַקִיפוּ אֶת כָּל הַכְּלָבִים שֶׁבָּעַמוּד. גרסה להתרשמות

11 - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © הַתְאִימוּ לְכָל עַכְבָּרוֹן אֶת הַכּוֹבַע שֶׁלוֹ. גרסה להתרשמות

25 - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © ? ? ? ? אֵילוּ פְּרִיטִים צְרִיכִים לִהְיוֹת בִּמְקוֹם כָּל אֶחָד מִסִימָנֵי הַשְׁאֵלָה? גרסה להתרשמות

רמה שנייה כמה מילים על הרמה השנייה ברמה זו חוזרים בצורה ספירלית על רוב הפעילויות שהיו ברמה הקודמת, אך בעלות מורכבות גדולה יותר, הדורשת מהילדים תשומת לב רבה יותר לפרטים ומיומנות גבוהה יותר בתחומים השונים. מבנה הרמה בדומה לרמה הקודמת, מצורפת לכל משימה ברמה זו הוראת ביצוע ודוגמה פתורה. בנוסף, בסוף הספר מופיע פתרון ויזואלי של כל אחת מהמשימות. דרך העבודה דרך העבודה ברמה זו דומה לזו שברמה הקודמת, כלומר הדוגמאות הפתורות מנחות את הילדים כיצד לבצע את המשימות. ברמה זו טבעי שהילדים יתעכבו קצת יותר בביצוע המשימות, וייתכן שיזדקקו למעורבות של מבוגר. עדיין חיוני מאוד לתת לילדים מספיק זמן, כדי שיבינו לבדם כיצד יש לבצע את המשימה, ולאפשר להם לבדוק את נכונותה לפי הפתרונות שמופיעים בסוף הספר. אם הילדים זקוקים להדרכה של מבוגר, יש לעשות זאת בסבלנות ובזהירות. יש לזכור שאנו עוסקים בחינוך של הילדים. כפי שציינו, אין להקפיד על הזמן לביצוע המשימה. אם אנו מרגישים שלילדים קשה להתמודד עם משימה מסוימת, יש לדלג עליה ולחזור אליה בשלב מאוחר יותר. זכרו! תנו לילדים חיזוקים, מחמאות והרגשה טובה. להתרשמות גרס

32 - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © הַתְאִימוּ בֵּין הָעֶפְרוֹנוֹת לַפְּרִיטִים שֶׁצֻיְרוּ בְּאֶמְצָעוּתָם. גרסה להתרשמות

36 - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © הַקִיפוּ בְּתַחְתִית הָעַמוּד אֶת הַפְּרִיטִים, שֶׁמֵהֶם בָּנוּי הַמִבְנֶה שֶׁבַּמִסְגֶרֶת. גרסה להתרשמות

כמה מילים על הרמה השלישית ברמה זו חוזרים בצורה ספירלית על רוב הפעילויות שהיו בשתי הרמות הקודמות, אך כעת הן בעלות מורכבות גדולה יותר, הדורשת מהילדים תשומת לב רבה יותר לפרטים ומיומנות גבוהה יותר בתחומים השונים. מבנה הרמה בדומה לשתי הרמות הקודמות, מצורפת לכל משימה ברמה זו הוראת ביצוע ודוגמה פתורה. בנוסף, בסוף הספר מופיע פתרון ויזואלי של כל אחת מהמשימות. דרך העבודה דרך העבודה ברמה זו דומה לזו שבשתי הרמות הקודמות. עוסקות בגילוי חוקיות, התאמת חלקים וסימטריה. 77-80 שימו לב! המשימות שבעמודים אם ילדיכם מתקשים להתמודד עם משימות אלה, ניתן לדלג עליהן ולחזור אליהן בשלב מאוחר יותר, מכיוון שיש חשיבות לשלב של התפתחות הילדים כאשר הם לומדים לפי ספר זה. שוב נזכירכם! תנו לילדים חיזוקים, מחמאות והרגשה טובה. רמה שלישית גרסה להתרשמות

63 - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © הִסְתַכְּלוּ בַּתְמוּנָה הָעֶלְיוֹנָה וְהוֹסִיפוּ לְיֶתֶר הַתְמוּנוֹת אֶת הַחַיָה שֶׁחֲסֵרָה בָּהֶן. גרסה להתרשמות

65 - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © גַלוּ אֶת הַחַיוֹת הַמֻסְתָרוֹת בַּתְמוּנָה. גרסה להתרשמות

78 - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © הַתְאִימוּ בֵּין הַתְמוּנוֹת בַּעֲלוֹת הַחֲלָקִים הַזֵהִים. גרסה להתרשמות

81 - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © כמה מילים על הרמה הרביעית רמה זו שונה במהותה משלוש הרמות הקודמות. בנוסף לפעילויות הדומות לאלו שברמות הקודמות (הוראה ספירלית), כאן הילדים לומדים על הצורות הבסיסיות: ריבוע, משולש ועיגול, כולל השמות שלהם. למרות שבגיל זה הילדים עדיין לא יודעים לקרוא, ברמה זו אנו מרגילים אותם לראות ולזהות ויזואלית את השמות של הצורות. בנוסף, אנו מרגילים את הילדים לזהות ויזואלית את השמות של הצבעים העיקריים שבהם אנו משתמשים: אדום, כחול, ירוק, צהוב, לבן ושחור. מבנה הרמה בדומה למשימות שברמות קודמות, מצורפת לכל משימה ברמה זו הוראת ביצוע. בהבדל מהרמות הקודמות, למשימות ברמה זו אין דוגמאות פתורות. בסוף הספר מופיע פתרון ויזואלי של כל אחת מהמשימות. דרך העבודה בהבדל מהרמות הקודמות, ברמה זו נדרשת מעורבות של מבוגר, מכיוון שלמשימות לא מצורפות דוגמאות פתורות. שימו לב! בשלב הראשון יקריא המבוגר את הוראות הביצוע של המשימה בלשון הספר וללא הסבר והנחיות. נוודא שהילדים הבינו את ההוראה ה"יבשה" של המשימה ומבצעים אותה בצורה נכונה. אם אינם מבינים או מתקשים בביצוע המשימה, יש להנחותם ולהסביר להם בעדינות ובנועם. כך יש לנהוג לגבי שאר המשימות שברמה זו, כי אחת המטרות היא להרגיל את הילדים להבנת הנקרא ולביצוע הוראות כפי שהן מנוסחות בספר. . היו סבלנים, כי המטרה היא 95-106 ברמה זו ייתכן שהילדים יתקשו להתמודד עם המשימות שבעמודים פיתוח יכולת החשיבה של הילדים, וזה יקרה רק כאשר הם יתמודדו עם אתגרים קשים. שוב נזכירכם! הפגינו כלפי ילדיכם הרבה סבלנות ואהבה, ואל תשכחו לתת להם תמיכה רבה וחיזוקים. רמה רביעית גרסה להתרשמות

93 - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © צִבְעוּ אֶת הַכּוֹבַע שֶׁל הָאַרְנָב, הַלוֹבֵשׁ חֻלְצָה יְרֻקָה, בְּצֶבַע אָדֹם. צִבְעוּ אֶת הַכּוֹבַע שֶׁל הָאַרְנָב, הַלוֹבֵשׁ חֻלְצָה כְּחֻלָה, בְּצֶבַע צָהֹב. צִבְעוּ אֶת הַכּוֹבַע שֶׁל הָאַרְנָב, הַלוֹבֵשׁ חֻלְצָה צְהֻבָּה, בְּצֶבַע כָּחֹל. צִבְעוּ אֶת הַכּוֹבַע שֶׁל הָאַרְנָב, הַלוֹבֵשׁ חֻלְצָה אֲדֻמָה, בְּצֶבַע יָרֹק. גרסה להתרשמות

103 - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © צִבְעוּ: רִבּוּעַ בְּתוֹךְ עִגוּל אָדֹם – בְּצָהֹב. עִגוּל בְּתוֹךְ רִבּוּעַ צָהֹב – בְּאָדֹם. עִגוּל בְּתוֹךְ עִגוּל אָדֹם – בְּכָחֹל. מְשֻׁלָשׁ בְּתוֹךְ עִגוּל יָרֹק – בְּצָהֹב. רִבּוּעַ בְּתוֹךְ רִבּוּעַ אָדֹם – בְּצָהֹב. רִבּוּעַ בְּתוֹךְ עִגוּל יָרֹק – בְּאָדֹם. עִגוּל בְּתוֹךְ רִבּוּעַ אָדֹם – בְּכָחֹל. מְשֻׁלָשׁ בְּתוֹךְ רִבּוּעַ כָּחֹל – בְּאָדֹם. עִגוּל בְּתוֹךְ עִגוּל כָּחֹל – בְּיָרֹק. גרסה להתרשמות

כמה מילים על הרמה החמישית רמה זו שונה לחלוטין מכל הרמות הקודמות. המטרה כאן היא פיתוח קואורדינציה, חשיבה לא שגרתית ופיתוח זיכרון. מבנה הרמה בדומה למשימות שברמות קודמות, מצורפת לכל משימה ברמה זו הוראת ביצוע. בדומה לרמה הקודמת, גם כאן אין למשימות ברמה זו דוגמאות פתורות. בסוף הספר מופיע פתרון ויזואלי של כל אחת מהמשימות. דרך העבודה בדומה לרמה הקודמת, גם כאן נדרשת מעורבות של מבוגר, מכיוון שלמשימות לא מצורפות דוגמאות פתורות. שימו לב! גם ברמה זו יקריא מבוגר בשלב ראשון את ההוראה של המשימה בלשון הספר ללא הסבר והנחיות. נוודא שהילדים הבינו את ההוראה ה"יבשה" של המשימה ומבצעים אותה בצורה נכונה. אם אינם מבינים או מתקשים בהבנת ההוראה, יש להנחותם ולהסביר להם בסבלנות. כך יש לנהוג לגבי שאר המשימות שברמה זו, כי אחת המטרות היא להרגיל את הילדים להבנת הנקרא ולביצוע הוראות כפי שהן מנוסחות בספר. ברמה זו יש משימות לא פשוטות, אך כפי שציינו, פיתוח חשיבה דורש הגדלת המורכבות של המשימות. יש לזכור: המטרה היא לא לסיים את הספר ולהניחו בצד, אלא לחזור אליו בזמנים מאוחרים יותר, בהתאם להתפתחות הילד. נחזור ונזכיר! סבלנות, אהבה אינסופית ותמיכה ביקרים לנו מכול יובילו את ילדיכם בסופו של דבר להישגים נפלאים, שאנו כל כך חולמים עליהם . רמה חמישית גרסה להתרשמות

114 - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © ? ? ? ? אֵילוּ פְּרִיטִים צְרִיכִים לִהְיוֹת בִּמְקוֹם כָּל אֶחָד מִסִימָנֵי הַשְׁאֵלָה? גרסה להתרשמות

119 - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © הִסְתַכְּלוּ בַּפְּרִיטִים שֶׁבְּעַמוּד זֶה וְנַסוּ לִזְכֹּר אֶת מְקוֹמָם בַּטַבְלָה. עִבְרוּ לָעַמוּד הַבָּא. גרסה להתרשמות

120 - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © בְּלִי לְהִסְתַכֵּל בָּעַמוּד הַקוֹדֵם, הַתְאִימוּ כָּל פְּרִיט שֶׁבְּתַחְתִּית הָעַמוּד לִמְקוֹמוֹ בַּטַבְלָה, כְּפִי שֶׁנִקְבַּע בָּעַמוּד הַקוֹדֵם. גרסה להתרשמות

ְִֹֹפִּתְרו ֹנ וֹת גרסה להתרשמות

גרסה להתרשמות

129 פִּתְרוֹנוֹת - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © 5 8 6 9 7 10 גרסה להתרשמות

130 פִּתְרוֹנוֹת - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © 11 14 12 15 13 16 גרסה להתרשמות

131 פִּתְרוֹנוֹת - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © 17 20 18 21 19 22 גרסה להתרשמות

132 פִּתְרוֹנוֹת - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © 23 26 24 27 25 28 גרסה להתרשמות

133 פִּתְרוֹנוֹת - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © 31 34 32 35 33 36 גרסה להתרשמות

134 פִּתְרוֹנוֹת - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © 37 40 38 41 39 42 גרסה להתרשמות

135 פִּתְרוֹנוֹת - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © 43 46 44 47 45 48 גרסה להתרשמות

136 פִּתְרוֹנוֹת - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © 49 52 50 53 51 54 גרסה להתרשמות

137 פִּתְרוֹנוֹת - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © 57 60 58 61 59 62 גרסה להתרשמות

138 פִּתְרוֹנוֹת - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © 63 66 64 67 65 68 גרסה להתרשמות

139 פִּתְרוֹנוֹת - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © 69 72 70 73 71 74 גרסה להתרשמות

140 פִּתְרוֹנוֹת - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © 75 78 76 79 77 80 גרסה להתרשמות

141 פִּתְרוֹנוֹת - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © 83 86 84 87 85 88 גרסה להתרשמות

142 פִּתְרוֹנוֹת - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © 89 92 90 93 91 94 גרסה להתרשמות

143 פִּתְרוֹנוֹת - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © 95 98 96 99 97 100 גרסה להתרשמות

144 פִּתְרוֹנוֹת - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © 101 104 102 105 103 106 גרסה להתרשמות

145 פִּתְרוֹנוֹת - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © 109 112 110 113 111 114 גרסה להתרשמות

146 פִּתְרוֹנוֹת - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3-4 - פיתוח חשיבה לזאטוטים - גילאי 1 כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - נגנב לי המוח © 124 122 126 118 116 120 גרסה להתרשמות

תאריך חתימה גרסה להתרשמות

ISBN: 978-965-7210-65-9 ב ´´ מסת מתמטיקה - מוכנות לכיתות א׳-ו׳ 3-4 ספרים לגילאי www.mathstarshop.co.il החיים המודרניים והאתגרים העתידיים הניצבים בפני ילדינו ידרשו מהם הרבה תבונה, גמישות מחשבתית וקבלת החלטות יצירתיות בכל זמן נתון. על מנת להצליח לעמוד במטרות אלו עלינו לעסוק בפיתוח יכולת החשיבה של יקירינו כבר בגיל צעיר. אין דרך יותר נכונה וטובה מלעשות זאת מאשר בדרך של הנאה במשחק ובפתרון חידות ואתגרים. בדיוק למטרה זו נכתב הספר הזה. .3-4 זהו הספר הראשון בסדרת הספרים "נגנב לי המוח", המיועדים לגילאי הספר כולל מגוון רחב של פעילויות לפיתוח אינטואיציה, חשיבה לוגית, חשיבה יצירתית, רמות, וכל רמה מכילה קבוצה של 5 - קואורדינציה, מוטוריקה וזיכרון. הספר מחולק ל משימות מתאימות. עם העלייה ברמה עולה גם המורכבות של המשימות. הספר מעוצב בצורה אסתטית ומושכת את העין. ההוראות בו בהירות וקלות להבנה. בספר יש דוגמאות פתורות המצורפות למשימות, וכן פתרונות ויזואליים המצורפים בסוף הספר. כל היתרונות הללו תורמים הרבה להתפתחות הילדים בדרך נעימה ומהנה. יצחק שלו ואתי עוזרי - מחברי ספרי לימוד פופולריים במתמטיקה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4MTM=